Gjensidige betingelser leie av bobil – sikkerhet for begge parter

Les godt gjennom dette skjemaet

Last ned skjema med betingelser for leie av bobil. Når du leier bobil er det viktig for deg og for utleier at begge parter er enige om hvordan bobilen skal leveres, hva leietager bør være obs på, hvordan det tekniske i bobilen fungerer osv. Bobilen er forsikret, men leietager bør ha egen reiseforsikring i tilfelle f.eks. motorhavari. Da dekker reiseforsikring trolig tilbakereisen. (avhenger hva du har i din forsikring). I formularet står det også hvordan betaling skal skje, og hva som inkluderes av fri kilometer pr dag. Videre står det om hvordan tilbakelevering skal skje.

Dok 2. Betingelser for leie av bobil 2017